Cảm ứng hàn dây kết nối

Mục tiêu Mục tiêu của thử nghiệm ứng dụng này là xác định thời gian gia nhiệt cho đầu nối dây đồng hàn cảm ứng vào cáp đồng trục bằng đồng. Khách hàng muốn thay mỏ hàn tay bằng mỏ hàn bằng mỏ hàn cảm ứng. Hàn tay có thể tốn nhiều công sức, và kết quả mối hàn phụ thuộc nhiều vào kỹ năng của… Tìm hiểu thêm