Ống thép không gỉ cầm tay

Ống thép không gỉ hàn bằng cầm tay với máy gia nhiệt cảm ứng cầm tay Mục tiêu cảm ứng hàn ống thép không gỉ với ống đồng với máy hàn cảm ứng cầm tay. Mục tiêu là đánh giá giải pháp hàn cảm ứng. Khách hàng đang tìm cách giảm thiểu các khuyết tật và tạo ra một môi trường hàn sạch hơn. Do kích thước đường ống khác nhau và khối lượng thấp hơn - việc đánh giá được thực hiện với… Tìm hiểu thêm