Cơ bản sưởi ấm cảm ứng PDF

Nguyên tắc cơ bản của gia nhiệt cảm ứng Các nguyên tắc vật lý Đặc điểm của gia nhiệt cảm ứng • Nhiệt độ cao trong phôi (trong hầu hết các trường hợp). • Mật độ công suất cao trong thời gian gia nhiệt ngắn (trong nhiều ứng dụng). • Tần số cao (trong nhiều ứng dụng). • Nguồn nhiệt bên trong phôi. Các nguyên tắc cơ bản về Hệ thống sưởi cảm ứng Cảm ứng-Sưởi ấm-fundamentals.pdf