công nghệ hệ thống sưởi cảm ứng PDF

Đánh giá công nghệ sưởi cảm ứng 1. Giới thiệu Tất cả các hệ thống ứng dụng IH (sưởi ấm cảm ứng) được phát triển bằng cách sử dụng cảm ứng điện từ được phát hiện lần đầu tiên bởi Michael Faraday vào năm 1831. Sưởi ấm cảm ứng điện từ đề cập đến phenom-enon mà dòng điện được tạo ra trong một mạch kín bằng cách sự dao động của dòng điện trong một mạch khác đặt cạnh… Tìm hiểu thêm