quá trình làm cứng trục cam cảm ứng cao tần

Quy trình làm cứng trục cam bằng cảm ứng cao tần Gia nhiệt bằng cảm ứng là phương pháp ưa thích để làm cứng trục cam. Mục tiêu của ứng dụng này là làm cứng nhiều mẫu thép khác nhau trong vòng vài giây. Nếu gia nhiệt cảm ứng được tích hợp vào dây chuyền sản xuất, mỗi trục cam có thể được làm cứng với khả năng điều khiển và độ lặp lại cao. Máy của chúng tôi cho phép bạn hoàn toàn… Tìm hiểu thêm