Thiết kế cuộn dây cảm ứng và PDF cơ bản

Thiết kế cuộn dây sưởi cảm ứng và PDF cơ bản Theo một nghĩa nào đó, thiết kế cuộn dây để sưởi ấm cảm ứng được xây dựng dựa trên một kho lưu trữ lớn dữ liệu thực nghiệm mà sự phát triển của chúng bắt nguồn từ một số hình học cuộn cảm đơn giản như cuộn dây điện từ. Bởi vì điều này, thiết kế cuộn dây thường dựa trên kinh nghiệm. Loạt bài viết này xem xét các… Tìm hiểu thêm