Cảm ứng cầm tay hàn ống đồng và lắp

Quy trình lắp và lắp ống đồng hàn cảm ứng cầm tay Mục tiêu Quá trình hàn cảm ứng từ đồng sang đồng: ống đồng ½ ”và phụ kiện đồng với hợp kim hàn và từ thông sử dụng Hệ thống hàn cảm ứng cầm tay DWS-10. Thiết bị Máy gia nhiệt hàn cảm ứng cầm tay DWS-10 Vật liệu • Ống nối bằng đồng • Ống đồng • Hợp kim hàn bạc (được tạo sẵn) • Quá trình chảy: Đồng… Tìm hiểu thêm