Cảm ứng Brazing Carbide Tipping dụng cụ y tế

Bắn cacbua cảm ứng cao tần số cao của các công cụ y tế Ứng dụng cacbua là quá trình hàn cảm ứng cụ thể, trong đó một vật liệu đầu cứng được áp dụng cho một vật liệu cơ bản để tạo ra một lưỡi cắt cực kỳ cứng. Mục tiêu: Mục tiêu của ứng dụng này: Cảm ứng độ nghiêng cacbua hàn của các dụng cụ y tế Họ muốn sử dụng cảm ứng… Tìm hiểu thêm