cảm ứng hàn đồng ô tô sưởi ấm trao đổi ống

Ống trao đổi nhiệt bằng đồng ô tô hàn cảm ứng tần số cao Một nhà sản xuất thiết bị muốn đạt được tự động hóa trong quá trình hàn cảm ứng của họ. Mục tiêu của họ là có thể cảm ứng ống trao đổi nhiệt bằng đồng hàn ô tô. Chúng tôi đã thực hiện một số thử nghiệm để chọn sản phẩm sưởi cảm ứng tốt nhất có thể phù hợp với nhu cầu của họ. HLQ… Tìm hiểu thêm