Lò sưởi phôi nhôm

thiết bị gia nhiệt phôi nhôm

Lò sưởi phôi nhôm liên tục / Hợp kim nhôm Lò sưởi phôi để sưởi ấm Phôi nhôm / thanh / thanh trước khi tạo hình nóng, đùn, cán nóng và cắt, vv.