หลักการเชื่อมอัลตราโซนิก ทฤษฎีการเชื่อมคลื่นของสหรัฐฯ

ส่วนประกอบเครื่องเชื่อมอัลตราโซนิก

หลักการ / ทฤษฎีการเชื่อมอัลตราโซนิกการเชื่อมด้วยคลื่นอัลตราโซนิกหรือที่เรียกว่าพันธะอัลตราโซนิกเป็นกระบวนการที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตราโซนิก) กับชิ้นงานตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปที่ถูกจับเข้าด้วยกันภายใต้ความกดดันเพื่อหลอมรวมเป็นชิ้นเดียว นิยมใช้ในการเชื่อมชิ้นส่วนพลาสติกโดยเฉพาะที่ทำจากพลาสติกประเภทต่างๆการเชื่อมด้วยอัลตราโซนิกอย่างถาวร ... อ่านเพิ่มเติม