เมล็ดข้าวอบแห้งด้วยวิธีเหนี่ยวนำความร้อน

การประหยัดพลังงานในการอบแห้งเมล็ดข้าวแบบเหนี่ยวนำด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำทุกปีคาซัคสถานผลิตข้าวได้ประมาณ 17-19 ล้านตันในน้ำหนักที่สะอาดส่งออกข้าวประมาณ 5 ล้านตันและปริมาณการบริโภคในประเทศโดยเฉลี่ยสูงถึง 9-11 ล้านตัน การพัฒนาอุตสาหกรรมธัญพืชและการส่งเสริมการส่งออกธัญพืชจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ... อ่านเพิ่มเติม