தூண்டல் வெப்பக் கோட்பாடு PDF

இந்த புத்தகத்தில் "உலோகத்தை வெப்ப சிகிச்சை" என்ற அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, மின்மாற்றி மற்றும் மோட்டார் முறுக்குகளில் வெப்பம் உற்பத்தி செய்யப்படுவது கண்டறியப்பட்டபோது, ​​INDUCTION HEATING முதன்முதலில் குறிப்பிடப்பட்டது. அதன்படி, தூண்டல் வெப்பக் கோட்பாடு ஆய்வு செய்யப்பட்டது, இதனால் வெப்ப இழப்புகளைக் குறைப்பதன் மூலம் மோட்டார்கள் மற்றும் மின்மாற்றிகள் அதிகபட்ச செயல்திறனுக்காக உருவாக்கப்படலாம். வளர்ச்சி … மேலும் வாசிக்க