Krympa Fittting-applikationen för borttagning av delar med induktionsvärme

Avlägsnande av applikation för att ta bort krympningsdelar med induktionsvärmemål Detta är en applikation för borttagning av delkrympningsdelar. Kundens nuvarande process använder en press för att skjuta ut den införda delen. Detta kräver dock betydande kraft och tid. Genom att applicera värme kan huset expandera precis tillräckligt för att göra det enkelt att ta bort den införda delen ... Läs mer