Induktion Brazing Principle-Theory

Induktionsteknik

Induktion Brazing Principle | Teori
Lödning och lödning är processer för att ansluta liknande eller olika material med ett kompatibelt fyllmedel. Fyllningsmetaller inkluderar bly, tenn, koppar, silver, nickel och deras legeringar. Endast legeringen smälter och stelnar under dessa processer för att gå med i arbetsstyckets basmaterial. Fyllmedlet dras in i fogen genom kapillärverkan. Lödningsprocesser utförs under 840 ° F (450 ° C) medan lödningstillämpningar utförs vid temperaturer över 840 ° F (450 ° C) upp till 2100 ° F (1150 ° C).induktion lödning princip teori

Framgången av dessa processer beror på monteringens utformning, avstånd mellan de ytor som ska sammanfogas, renhet, processkontroll och rätt val av utrustning som behövs för att utföra en repeterbar process.

Renlighet uppnås vanligtvis genom att införa ett fluss som täcker och löser smuts eller oxider som förskjuter dem från lödförbindelsen.

Många operationer utförs nu i en kontrollerad atmosfär med en filt av inert gas eller kombination av inerta / aktiva gaser för att skydda operationen och eliminera behovet av ett flöde. Dessa metoder har bevisats på ett brett utbud av material- och delkonfigurationer som ersätter eller komplimangerar atmosfärugnsteknik med en just-in-time flödesprocess.

Lödningsfyllnadsmaterial
Lödningsfyllnadsmetaller kan komma i olika former, former, storlekar och legeringar beroende på deras avsedda användning. Band, förformade ringar, pasta, tråd och förformade brickor är bara några av de former och formlegeringar som kan hittas.löd-lödning-fyllnadsmaterial

Beslutet att använda en viss legering och / eller form beror i stor utsträckning på att de föräldermaterial som ska anslutas, placeras under bearbetningen och den service miljö för vilken slutprodukten är avsedd.

Clearance påverkar styrkan
Klarning mellan de fayingytor som ska förenas bestämmer mängden hårdlödningslegering, kapillärverkan / penetrationen av legeringen och därefter styrkan hos den färdiga fogen. Det bästa anpassningsförhållandet för konventionella silverlöddningsapplikationer är 0.002 inches (0.050 mm) till 0.005 inches (0.127 mm) total clearance. Aluminium är typiskt 0.004 tum (0.102 mm) till 0.006 tum (0.153 mm). Större röjningar upp till 0.015 tum (0.380 mm) saknar vanligen tillräcklig kapillärverkan för en lyckad lödning.

Lödning med koppar (över 1650 ° F / 900 ° C) kräver att toleransen hålls till ett absolut minimum och i vissa fall pressar passform vid omgivande temperaturer för att säkerställa minsta tillåtna toleranser vid lödningstemperaturen.

Induktionsuppvärmningsteori
Induktionssystem ger ett bekvämt och exakt sätt att snabbt och effektivt värma ett valt område på en enhet. Man måste överväga valet av driftsfrekvens, kraftdensitet (kilowatt applicerad per kvadrattum), uppvärmningstid och induktionsspolningsdesign för att ge det erforderliga värmedjupet i en specifik lödfog.

Induktionsuppvärmning är icke-kontaktuppvärmning med hjälp av transformatorteknik. Strömförsörjningen är en växelströmskälla till induktionsspolen som blir transformatorens primära lindningar medan den del som ska värmas är transformatorns sekundära. Arbetsstycket värms av basmaterialets inneboende elektriska resistivitet mot den inducerade strömmen som flyter i aggregatet.grundprincipen för induktionsuppvärmning

Ström som passerar genom en elektrisk ledare (arbetsstycket) resulterar i uppvärmning som ström uppfyller motståndet mot flödet. Dessa förluster är låga i strömmen genom aluminium, koppar och deras legeringar. Dessa icke-järnhaltiga material kräver ytterligare kraft att värma än deras kolstål motstycke.

Växelströmmen tenderar att flöda på ytan. Relationen mellan växelströms frekvens och djupet som penetrerar delen är känd som referensdjupet för uppvärmning. Deldiameter, materialtyp och väggtjocklek kan ha effekt på värmeverkningsgrad baserat på referensdjupet.