lehtësimi i stresit të ngrohjes me induksion

Lehtësimi i stresit të nxehjes induktive Për metalin që është përpunuar, formuar, përpunuar, ngjitur ose prerë në të ftohtë, mund të jetë e nevojshme të paraformohet një operacion lehtësues i stresit për të zvogëluar streset e krijuara gjatë procesit të fabrikimit. Lehtësimi i stresit të ngrohjes induktive zbatohet si për lidhjet me ngjyra ashtu edhe për ato me ngjyra dhe ka për qëllim të heqë sforcimet e mbetjeve të brendshme të gjeneruara nga Lexo më shumë