heqja e veshjes induktive për heqjen e bojës

Heqja e veshjes induktive për heqjen e bojës Parimi i heqjes së veshjes induktive Disbonderi i induksionit funksionon nga parimi i induksionit. Nxehtësia gjenerohet në substratin e çelikut dhe lidhja prishet. Veshja pastaj hiqet tërësisht pa shpërbërje dhe plotësisht e lirë nga agjentët ndotës, dmth. Mjetet shpërthyese. Kjo padyshim që bën hedhjen dhe riciklimin e mbeturinave Lexo më shumë