ප්‍රේරණය චුම්බක වානේ අල්ෙපෙනති පෑස්සීම

පරමාර්ථය ප්‍රේරක ද්‍රාවණය මෝටර් සං component ටකයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා චුම්බක වානේ පයින් / කණු ද්‍රව්‍ය • දඟර සහ වානේ පින් එකලස් කිරීම (5/16 ”/ 7.9 mm pin / post OD) • සොල්ඩර් රෝසින් හරය උෂ්ණත්වය. 470 ºF (243) C) සංඛ්‍යාතය. 214 kHz උපකරණ • DW-UHF- 6kW-I ප්‍රේරක තාපන යන්ත්‍රය, 150 සිට 400 kHz ප්‍රේරක තාපන පද්ධතිය දුරස්ථ වැඩ ශීර්ෂයකින් සමන්විත… වැඩිදුර කියවන්න