ප්‍රේරක තාපන දඟරයක් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද?

ප්‍රේරක තාපන දඟර-ප්‍රේරක සැලසුම්-ප්‍රේරක දඟර නිර්මාණය සැලසුම් කරන්නේ කෙසේද

ප්‍රේරක තාපන දඟර සහ ප්‍රේරක යනු කුමක්ද?

ප්‍රේරක තාපන දඟර සහ ප්‍රේරක යනු කුමක්ද?

ප්රේරණය වන තාපය සඳහා අවශ්ය වෙනස්වන චුම්බක ක්ෂේත්රය දඟරයේ AC (ප්රත්යාවර්ත ධාරාව) ප්රවාහයේ තාපන දඟරයේ දී වර්ධනය වේ. විවිධාකාර හැඩතල හා ප්රමාණවලින් දඟරයක් සාදා ගත හැකිය. පෑස්සුම් ලෝහ උණුසුම සහ ජල නල ආලේප කිරීම වැනි යෙදුම්වල භාවිතා කරන තඹ ටැංකි විශාල ප්රමාණයේ දඟර එකලස් කිරීම සඳහා පෑස්සුම් හා ෆෙරුෙල් තාපනය වැනි අතිශය කුඩා කොටස්වල නිරවද්ය කුඩා උෂ්ණත්වයේ නිශ්චිත තාපනය සඳහා තඹ ටියුබවලින් සාදා ඇති කුඩා දඟර වලින් සමන්විතය.

උනුසුම් තාපන දඟරයේ වැදගත්කම කුමක්ද (induktor) කුමක්ද?
Induction coil design යනු උනුකරණ තාප පද්ධතියේ වඩාත් වැදගත් අංගයන්ගෙන් එකකි. ඔබේ දළ කැබැල්ල හෝ කොටස නිසි රත්කිරීමේ රටාවක් ලබා දීම සඳහා කැටයම් නිර්මාණය කිරීම, කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුත් තාප බලශක්ති සැපයුමේ භාරයේ ගැලපීමේ පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව උපරිම කිරීම සහ ඔබේ කොටස පැටවීම හා ඉවර කිරීම පහසු කරවන අතර මෙම කාර්යයන් ඉටු කිරීම.