प्रेरण तताउने मेयरिंग पीडीएफ

मेशिनको सम्भावनाको विकास बेयरि ofको उत्पादनमा निर्भर गर्दछ जुन उच्च घुमाउने गतिमा काम गर्न सक्दछ। एक आधुनिक प्रकारको असर जुन मेकानिकल उद्योगमा प्रयोग गरिन्छ एक प्रेरण तताउने असर हो। यस असरका धेरै फाइदाहरू छन्। प्रेरण तताउने बेयरिलाई एक स्नेहक पदार्थको आवश्यक पर्दैन। त्यहाँ कुनै मैकेनिकल सम्पर्क छैन ... थप पढ्नुहोस्