प्रेरण तातो गठन र फोर्जिंग प्रक्रिया

प्रेरण तातो गठन र फोर्जिंग प्रक्रिया इण्डक्शन हट फर्मिंग भनेको बोल्ट, स्क्रू र रिभेट जस्ता औद्योगिक फास्टनरको निर्माणमा प्रक्रिया हो। तातो धातुलाई नरम बनाउन प्रयोग गरिन्छ जुन सामान्यत: पाना, पट्टी, ट्यूब वा तार हुन्छ र कुनै पनि प्रदर्शन गरेर धातुको आकार बदल्न दबाब प्रयोग गरिन्छ। थप पढ्नुहोस्