ស្រាវជ្រាវនិងរចនាលើការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកំដៅអ៊ីជីធីធី

ការស្រាវជ្រាវនិងឌីហ្សាញលើឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកំដៅអ៊ីហ្គីធីឌីការណែនាំអំពីបច្ចេកវិទ្យាកំដៅអ៊ីនធ័រមានគុណសម្បត្តិដែលវិធីសាស្រ្តបុរាណមិនមានដូចជាប្រសិទ្ធភាពកំដៅខ្ពស់ល្បឿនលឿនអាចគ្រប់គ្រងបាននិងងាយយល់ស្វ័យប្រវត្តិកម្មគឺជាបច្ចេកវិទ្យាកំដៅជឿនលឿន។ កម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជីវិតសង្គម។ … អាន​បន្ថែម