ინდუქციური გასწორების გემბანისა და შუასადების გამათბობელი გადაწყვეტილებები

ინდუქციური გასასწორებელი გემბანისა და შუასადების გამათბობელი გადაწყვეტილებები ინდუქციური გასასწორებელი გემბანისა და შუასადების გამათბობელი საშუალებებით, 80 პროცენტით, ალტერნატიულ მეთოდებთან შედარებით. ინდუქციური გასწორება უკეთესია მეტალურგიული თვისებების შენარჩუნებაში. ეს ასევე არის ყველაზე უსაფრთხო, ჯანმრთელი, ეკოლოგიურად გასწორების ხელმისაწვდომი მეთოდი. ამ აპლიკაციისთვის გამოყენებული ტრადიციული მეთოდია ალის გასწორება. ... წაიკითხე მეტი