ინდუქციური გათბობის საფუძვლები PDF

ინდუქციური გათბობის საფუძვლები ფიზიკური პრინციპები ინდუქციური გათბობის მახასიათებლები • მაღალი ტემპერატურა სამუშაო ნაწილში (უმეტეს შემთხვევაში). • მაღალი სიმძლავრის სიმკვრივე მოკლე გათბობის დროს (მრავალ პროგრამაში). • მაღალი სიხშირე (მრავალ პროგრამაში). • თერმული წყაროები ნაჭრის ნაწილშია. ინდუქციური გათბობის საფუძვლები ინდუქციური-გათბობა-საფუძვლები. Pdf

ინდუქციური გათბობის სისტემის ტექნოლოგია PDF

ინდუქციური გათბობის ტექნოლოგიის მიმოხილვა 1. შესავალი IH (ინდუქციური გათბობა) გამოყენებული სისტემები შემუშავებულია ელექტრომაგნიტური ინდუქციის გამოყენებით, რომელიც პირველად აღმოაჩინა მაიკლ ფარადეიმ 1831 წელს. ელექტრომაგნიტური ინდუქციური გათბობა ნიშნავს ფენომენონს, რომლის მეშვეობით ელექტროენერგია იქმნება დახურულ წრეში დენის რყევა სხვა წრეში, რომელიც განთავსებულია… წაიკითხე მეტი

ინდუქციის გათბობის თეორია PDF

ინდუქციური გათბობა პირველად აღინიშნა, როდესაც გაირკვა, რომ სითბო წარმოიქმნება სატრანსფორმატორო და საავტომობილო გრაგნილებში, როგორც აღნიშნულია ამ წიგნის თავში „ლითონის სითბოს დამუშავება“. შესაბამისად, შეისწავლეს ინდუქციური გათბობის თეორია ისე, რომ ძრავებისა და ტრანსფორმატორების მაქსიმალური ეფექტურობის შესაქმნელად შესაძლებელია გათბობის დანაკარგების შემცირება. განვითარება წაიკითხე მეტი

ინდუქციური გათბობის პრინციპი და განაცხადები

ინდუქციური გათბობის პრინციპი და პროგრამები PDF ჩამოტვირთვა კვლევისთვის ელექტრომაგნიტური ინდუქცია, უბრალოდ ინდუქცია, არის ელექტროგამტარ მასალების (ლითონების) გათბობის ტექნიკა. ინდუქციური გათბობა ხშირად გამოიყენება რამდენიმე თერმულ პროცესში, როგორიცაა ლითონების დნობა და გათბობა. ინდუქციური გათბობა აქვს მნიშვნელოვან მახასიათებელს, რომ სითბო წარმოიქმნება მასალაში to წაიკითხე მეტი