ინდუქციის გათბობის თეორია PDF

ინდუქციური გათბობა პირველად აღინიშნა, როდესაც გაირკვა, რომ სითბო წარმოიქმნება სატრანსფორმატორო და საავტომობილო გრაგნილებში, როგორც აღნიშნულია ამ წიგნის თავში „ლითონის სითბოს დამუშავება“. შესაბამისად, შეისწავლეს ინდუქციური გათბობის თეორია ისე, რომ ძრავებისა და ტრანსფორმატორების მაქსიმალური ეფექტურობის შესაქმნელად შესაძლებელია გათბობის დანაკარგების შემცირება. განვითარება წაიკითხე მეტი