Hogyan működik az indukciós fűtés?

Indukciós fűtés egy lángmentes, érintés nélküli fűtési módszer, amely egy fémrúd-cseresznyefa pontosan meghatározott részét másodpercek alatt elfordíthatja. Hogyan lehetséges ez?

Hogyan működik az indukciós fűtés?

Az indukciós tekercsen átáramló váltakozó áram mágneses mezőt hoz létre. A mező erőssége függ a tekercsen áthaladó áram erősségétől. A mező a tekercs által határolt területen koncentrálódik; míg nagysága az áram erősségétől és a tekercsben lévő fordulatok számától függ. (1. Ábra) Az indukciós tekercs belsejében bármely elektromosan vezető tárgyban - például egy fémrúdban - indukált örvényáramok jönnek létre. Az ellenállás jelensége olyan hőt termel, ahol az örvényáramok áramlik. A mágneses tér erőssége növeli a fűtési hatást. A teljes fűtési hatást azonban befolyásolják az objektum mágneses tulajdonságai és a tekercs közötti távolság is. (2. Ábra) Az örvényáramok saját mágneses mezőt hoznak létre, amely ellenáll a tekercs által előállított eredeti mezőnek. Ez az ellenállás megakadályozza, hogy az eredeti mező azonnal behatoljon a tekercs által körülvett tárgy középpontjába. Az örvényáramok a legaktívabbak a fűtendő tárgy felületén, de erősen gyengülnek a közép felé. (3. Ábra) A behatolási mélység a fűtött tárgy felületétől a mélységig, ahol az áram sűrűsége az 37% -ra csökken. Ez a mélység a gyakoriság csökkenésével korrelál. Ezért elengedhetetlen a megfelelő frekvencia kiválasztása a kívánt behatolási mélység eléréséhez.