Plazma indukcijskog grijanja

indukcijsko grijanje plazmom

O plazmi indukcijskog grijanja


Plazma je okarakterizirana kao električno neutralni medij nevezanih pozitivnih i negativnih čestica, s ukupnim nabojem od otprilike nule. Kao i plin, plazma nema definiran oblik osim ako je zatvorena u spremnik. Da bismo generirali plazmu, primjenjujemo električno polje na plin, s ciljem uklanjanja elektrona iz njihove orbite oko jezgre. To stvara mješavinu iona i slobodnih elektrona, koji daju svojstva ključa plazme, uključujući električnu vodljivost, magnetsko polje i osjetljivost na vanjska elektromagnetska polja.
Ključni zahtjev za proizvodnju i održavanje plazme je kontinuirani unos energije. Indukcija je idealno sredstvo za osiguravanje kontinuiranog unosa energije za stvaranje plazme. Neke tipične industrijske primjene za plazmu uključuju:
  • Plazma zavarivanje
  • Rezanje metala
  • Površinska obrada (premaz plazma raspršivanjem)
  • Urezivanje mikroelektronike
Da bismo generirali plazmu, primjenjujemo električno polje na plin, s ciljem uklanjanja elektrona iz njihove orbite oko jezgre. Ovi slobodno protočni elektroni daju svojstva ključa plazme, uključujući električnu vodljivost, magnetsko polje i osjetljivost na vanjske elektromagnetsko indukcijsko grijanje Polja. indukcijsko grijanje plazmom