فرآیند میل بادامک القایی با فرکانس بالا

فرآیند میل بادامک های سخت کننده القایی با فرکانس بالا گرمایش القایی روش ترجیحی برای سخت شدن میل بادامک ها است. هدف از این نرم افزار سخت کردن انواع نمونه های فولادی در عرض چند ثانیه است. اگر گرمایش القایی در خطوط تولید قرار گیرد ، هر میل بادامک می تواند با قابلیت کنترل و تکرار پذیری زیاد سخت شود. دستگاه های ما به شما امکان می دهند به طور کامل ادامه مطلب