جوشکاری آلومینیوم القایی با کمک رایانه

لحیم کاری آلومینیوم القایی با کمک کامپیوتر لحیم کاری آلومینیوم القایی در صنعت روز به روز بیشتر شده است. یک نمونه معمول ، لحیم کاری لوله های مختلف به بدنه مبدل حرارتی خودرو است. سیم پیچ حرارتی القایی که به طور گسترده برای این نوع فرآیند استفاده می شود ، یک حلقه غیر محاصره ای است که می توان از آن به عنوان مدل "اسب نعل اسبی" نام برد. برای این سیم پیچ ها ، ادامه مطلب