خستگی القاء چیست؟

خستگی القاء چیست؟

تعدیل القایی فرآیندی گرمایشی است که خصوصیات مکانیکی مانند مقاومت و شکل پذیری را بهینه می کند
در کارهایی که قبلا سخت شده اند.
مزایای چیست؟
مزیت اصلی القا over نسبت به تعدیل کوره سرعت است. القا می تواند قطعه های کار را در چند دقیقه ، گاهی حتی ثانیه تعدیل کند. کوره ها معمولاً ساعتها طول می کشد. و از آنجا که تعدیل القایی برای ادغام خطی عالی است ، تعداد اجزای موجود در فرآیند را به حداقل می رساند. تعدیل القایی کنترل کیفیت قطعه های کار فردی را تسهیل می کند. ایستگاه های معتدل دما همچنین فضای با ارزش کف را ذخیره می کنند.
کجاست آن استفاده می؟
تعدیل القایی به طور گسترده در صنعت خودرو برای تعدیل اجزای سخت شده روی سطح مانند شافت ها ، میله ها و اتصالات استفاده می شود. این فرآیند همچنین در صنعت لوله و لوله برای تعدیل قطعه های کاری سخت شده استفاده می شود. تعدیل القایی گاهی در ایستگاه سخت شدن ، گاهی در یک یا چند ایستگاه تمپر جداگانه انجام می شود.
چه تجهیزاتی در دسترس است؟
سیستم های کامل HardLine برای بسیاری از کاربردهای معتدل ایده آل هستند. مهمترین مزیت این سیستمها این است که سخت شدن و تعدیل توسط یک ماشین انجام می شود. این در مقایسه با فناوری های جایگزین ، صرفه جویی قابل توجهی در زمان و هزینه می کند. به عنوان مثال ، با یک کوره ، یک کوره اغلب با یک کوره جداگانه ، قطعه کار را سخت می کند
سپس برای تعدیل استفاده می شود سیستمهای گرمایش القایی حالت جامد DAWEI همچنین برای کاربردهای تعدیل استفاده می شود.

سیستم خنک کننده القاء