لوله و اتصالات مس برقی القایی دستی

لوله و مس لوله اتصالات مس القایی دستی و فرآیند اتصالات هدف: جوش مس مس به مس: لوله مسی و اتصالات مس با آلیاژ لحیم کاری و شار با استفاده از سیستم لحیم کاری القایی DWS-10 HandHeld. تجهیزات DWS-10 بخاری لحیم کاری القایی دستی مواد • اتصالات مس • لوله مس • آلیاژ لحیم کاری نقره (از قبل تشکیل شده) • فرآیند شار: مس copper ادامه مطلب