نوک کاربید جوشکاری القایی در ابزار برش فولادی

هدف: یک تولید کننده پیشرو در ابزارهای برش CBN و PCD می خواهد با تمرکز گرما در یک منطقه بسیار کوچک ، بهره وری خود را افزایش دهد تا از بین رفتن گرما را کاهش دهد و روند باز کردن کاربید را بهبود بخشد. فرآیند جوشکاری القایی: مشتری بدنه ای از مثلث فولادی را ارائه داد که هر ضلع آن ~ 16.5 میلی متر (0.65 اینچ) است. نوک کاربید لحیم کاری القایی باید در 3 انجام شود ادامه مطلب