کوره القایی ذوب قراضه آلومینیوم

کوره القایی ذوب قراضه آلومینیوم

کوره القایی ذوب قراضه آلومینیوم 200 ^ 2000 کیلوگرم بالا برای ریخته گری و ذوب قراضه های آلومینیوم ، شمش ، قوطی و مواد سوراخ. مراحل کار: یک اپراتور کوره القایی ذوب آلومینیوم قطعات آلومینیوم یا شمش / قراضه آلومینیوم را به عنوان شارژ در کوره بازیافت آلومینیوم ذوب القایی قرار داده و کوره را برای شروع فرآیند ذوب شروع می کند. اضافه کردن شارژ آلومینیوم بیشتر ادامه مطلب