Sefydlu Cynhesu

Disgrifiad

Beth yw cynhesu cynefino?

Cynhesu cynefino yn broses lle mae deunyddiau neu weithleoedd yn cael eu cynhesu trwy ymsefydlu cyn prosesu pellach. Mae'r rhesymau dros gynhesu'n amrywio. Yn y diwydiant cebl a gwifren, mae cores cebl yn cael eu cynhesu cyn cynllwynio inswleiddio. Mae stribedi steels wedi'u cynhesu cyn piclo a cotio sinc. Mae cynhesu cynefino hefyd yn ysgogi metelau cyn plygu, ac yn paratoi tiwbiau a phibellau ar gyfer weldio. Mae datrysiadau cynhesu symudol yn hwyluso atgyweiriadau ar y safle o wasanaethau dwyn.

Beth yw'r manteision?

DAWEI systemau cynhesu ymsefydlu yn hynod o effeithlon, gan arwain at arbedion ynni mawr. Pan fydd stribedi dur cynhesu a chebl a gwifren, mae rectifyddion diode yn sicrhau ffactor pŵer cyson 0.95, gan ddileu costau pŵer adweithiol. Mae amseroedd beicio yn fyr, hefyd. Ac mae paru awtomatig parhaus yn golygu bod un coil yn gallu trin amrywiadau cynhyrchu eang. Mae systemau cynhesu ymsefydlu yn gryno ac yn hawdd i'w integreiddio i linellau cynhyrchu presennol neu wedi'u cynllunio.

Ble mae'n cael ei ddefnyddio?

Cynhesu cynefino yn cael ei gyflogi yn y diwydiannau modurol, mecanyddol, awyrennol, electrotechnyddol, nwyddau gwyn a llongau. Maes defnydd pwysig yw cynhesu ar gyfer weldio. Defnyddir ein systemau gwresogi cynhesu aer oeri cyfres MYD yn y sector alltraeth ar gyfer cynhesu weldio ar y safle. Mae unedau gwresogi oeri cyfres MYD hefyd yn cael eu hedfan i lwyfannau olew a meysydd awyr i berfformio atgyweiriadau a chynnal a chadw.

Pa offer sydd ar gael?

Defnyddir y systemau gwresogi ymsefydlu oeri MYD ar y blaen cynhesu triniaeth gwresogi weld broses.