Hanfodion Basing Cynefino

Ymsefydlu Ymbaratoi Hanfodion ar gyfer cydosod copr, arian, brys, dur a dur di-staen, ac ati.

Mae Brazing Sefydlu yn defnyddio metel gwres a llenwi i ymuno â metelau. Ar ôl iddo doddi, mae'r llenwr yn llifo rhwng metelau sylfaen sy'n ffitio'n agos (y darnau'n cael eu huno) trwy weithredu capilari. Mae'r llenwr tawdd yn rhyngweithio â haen denau o'r metel sylfaen i ffurfio cymal cryf sy'n atal gollyngiadau. Gellir defnyddio gwahanol ffynonellau gwres ar gyfer bresyddu: gwresogyddion ymsefydlu a gwrthsefyll, ffyrnau, ffwrneisi, fflachlampau, ac ati. Mae yna dri dull presyddu cyffredin: capilari, rhicyn a mowldio. Mae presyddu sefydlu yn ymwneud â'r cyntaf o'r rhain yn unig. Mae'n hanfodol cael y bwlch cywir rhwng y metelau sylfaen. Gall bwlch rhy fawr leihau'r grym capilari ac arwain at gymalau gwan a mandylledd. Mae ehangu thermol yn golygu bod yn rhaid cyfrif bylchau ar gyfer metelau ar dymheredd pres, nid ar dymheredd. Y bylchau gorau fel arfer yw 0.05 mm - 0.1 mm. Cyn i chi bresyddu mae Brazing yn ddi-drafferth. Ond dylid ymchwilio i rai cwestiynau - a'u hateb - er mwyn sicrhau ymuno llwyddiannus, cost-effeithiol. Er enghraifft: Pa mor addas yw'r metelau sylfaen ar gyfer pres; beth yw'r dyluniad coil gorau ar gyfer gofynion amser ac ansawdd penodol; a ddylai'r presyddu fod â llaw neu'n awtomatig?

deunydd basio
Yn Sefydlu DAWEI rydym yn ateb y pwyntiau allweddol hyn a phwyntiau allweddol eraill cyn awgrymu datrysiad presyddu. Ffocws ar fflwcs Rhaid i fetelau sylfaen gael eu gorchuddio â thoddydd o'r enw fflwcs cyn iddynt gael eu bragu. Mae fflwcs yn glanhau'r metelau sylfaen, yn atal ocsidiad newydd, ac yn gwlychu'r ardal bresyddu cyn presyddu. Mae'n hanfodol defnyddio fflwcs digonol; rhy ychydig a gall y fflwcs ddod
dirlawn ag ocsidau a cholli ei allu i amddiffyn y metelau sylfaen. Nid oes angen fflwcs bob amser. Llenwr sy'n dwyn ffosfforws
gellir ei ddefnyddio i bresyddu aloion copr, pres ac efydd. Mae presyddu heb fflwcs hefyd yn bosibl gydag atmosfferau actif a gwagleoedd, ond yna mae'n rhaid i'r presyddu gael ei berfformio mewn siambr awyrgylch dan reolaeth. Fel rheol rhaid tynnu fflwcs o'r rhan unwaith y bydd y llenwr metel wedi solidoli. Defnyddir gwahanol ddulliau tynnu, a'r mwyaf cyffredin yw diffodd dŵr, piclo a brwsio gwifren.

 

Pam dewis Ymgyrchu Sefydlu?

Pam dewis Ymgyrchu Sefydlu?

Mae technoleg gwresogi sefydlu yn disodli fflamau a ffyrnau agored yn raddol fel y ffynhonnell wres a ffefrir wrth bresyddu. Mae saith rheswm allweddol yn esbonio'r poblogrwydd cynyddol hwn:

1. Datrysiad cyflymach
Mae gwresogi sefydlu yn trosglwyddo mwy o egni fesul milimetr sgwâr na fflam agored. Yn syml, gall sefydlu sefydlu mwy o rannau'r awr na phrosesau amgen.
2. Cyflymder cyflymach
Mae sefydlu yn ddelfrydol ar gyfer integreiddio mewn-lein. Nid oes rhaid cymryd sypiau o rannau o'r neilltu mwyach na'u hanfon allan i'w presyddu. Mae rheolyddion electronig a choiliau wedi'u haddasu yn caniatáu inni integreiddio'r broses bresyddu i brosesau cynhyrchu di-dor.
3. Perfformiad cyson
Gellir rheoli gwres ailadroddadwy ac ailadroddadwy. Rhowch eich paramedrau proses a ddymunir yn yr offer sefydlu, a bydd yn ailadrodd cylchoedd gwresogi gyda gwyriadau dibwys yn unig.

4. Rheolaetholdeb unigryw

Mae sefydlu yn caniatáu i weithredwyr weld y broses bresyddu, rhywbeth sy'n anodd gyda fflamau. Mae hyn a gwresogi manwl gywir yn lleihau'r risg o orboethi, sy'n achosi cymalau gwan.
5. Amgylchedd mwy cynhyrchiol
Mae fflamau agored yn creu amgylcheddau gwaith anghyfforddus. Mae morâl a chynhyrchedd gweithredwyr yn dioddef o ganlyniad. Mae sefydlu yn dawel. Ac nid oes bron unrhyw gynnydd yn y tymheredd amgylchynol.
6. Rhowch eich lle i weithio
Mae ôl-troed bach gan offer bresyddu Sefydlu DAWEI. Mae gorsafoedd sefydlu yn slotio'n hawdd i gelloedd cynhyrchu a chynlluniau presennol. Ac mae ein systemau cryno, symudol yn gadael ichi weithio ar rannau anodd eu cyrchu.
7. Proses di-gyswllt
Mae sefydlu yn cynhyrchu gwres o fewn y metelau sylfaen - ac yn unman arall. Mae'n broses dim cyswllt; nid yw'r metelau sylfaen byth yn dod i gysylltiad â fflamau. Mae hyn yn amddiffyn y metelau sylfaen rhag warping, sydd yn ei dro yn cynyddu cynnyrch ac ansawdd y cynnyrch.

pam dewis ymsefydlu brechu

 

 

 
pam dewis bras cynefino